Održavanje ICT sistema

Jedan od osnovnih preduslova uspešnog poslovanja bilo koje firme u svetu je funkcionalan informacioni sistem. Informacija je danas najvrednija roba i od njenog kvaliteta i stalne dostupnosti zavisi realizacija poslovnih prilika.

Jasno je onda zašto sve firme koje ozbiljno vode i planiraju svoj posao imaju angažovan tim IT stručnjaka koji brine o besprekornom radu njihovog informacionog sistema i njegovoj funkcionalnosti.

odrzavanje ict sistema

Ko su naši korisnici?

Vi! Ukoliko u svakodnevnom poslovanju koristite računare i računarsku opremu, neophodno je da o funkcionalnosti i ispravnosti te opreme brinu stručna lica. Tipični korisnici usluga koje mi pružamo su: Obrazovne institucije, finansijske institucije, advokatske kancelarije, turističke agencije, medicinske ustanove, hoteli, agencije za promet nekretnina, marketing i PR agencije, izdavačke kuće, osiguravajuća društva, sportska društva, rent-a-car agencije, ambasade, nevladine organizacije (NVO), kao i druge delatnosti koje u svakodnevnom poslovanju koriste računare.

Zašto su vam naše usluge neophodne?

Kao i svaki drugi složeni tehnički uredjaj, i PC računar (kao i sva prateća oprema) zahteva konstantno održavanje da bi funkcionisao u predvidjenim parametrima i sa maksimalnim performansama. Primenom odgovarajućih procedura i koraka obezbedićete svojoj tehnici maksimum pouzdanosti, sigurnosti i funkcionalnosti. Uobičajeni koraci kod održavanja IT sistema mogu se razvrstati na sledeći način:

  • Analiza i dijagnostika IT sistema
  • Servisno održavanje računara i opreme
  • Aktivni monitoring sistema
  • Antivirusne intervencije i oporavak sistema
  • Preventivna zaštita sistema
  • IT konsalting

Korisnici moraju da budu svesni potrebe da se na adekvatan način odnose prema tehnici sa kojom rade svaki dan. Uobičajena je situacija da se na računarima firmi nalaze i veoma bitna poslovna dokumenta koja mogu sadržati poverljive informacije o poslovanju same firme. Gubitak takvih podataka može dovesti do prolongiranja ugovorenih rokova, dodatnog angažovanja zaposlenih, nezadovoljstva klijenata, gubitka ugleda preduzeća… Naravno, osim ovoga ne bi trebalo zanemariti ni finansijske gubitke.

Zbog svega ovoga savremeno poslovanje podrazumeva angažovanje tima IT stručnjaka čiji je zadatak, između ostalog, da brine o kvalitetu i funkcionalnosti IT opreme, pouzdanosti i poverljivosti podataka kao i o racionalnom trošenju budžeta pri nabavci IT opreme.

Paket BASIC


2 redovna dolaska (svakih 14 dana) sa trajanjem do 3h po dolasku


2 incidenta putem telefona


Cene usluga mimo redovnih dolazaka:
cena dolaska - 20€
cena svakog započetog sata - 10€


Cena održavanja po kompjuteru u odnosu na ukupan broj:
1-10 (25€), 11-25 (22€), 26-50 (20€), 51-100 (15€), >100 (10€)


Vreme odziva - maksimalno 36h

Paket STANDARD


2 redovna dolaska (svakih 14 dana) sa trajanjem do 3h po dolasku


2 incidenta putem telefona


2 incidenta sa dolaskom kod Korisnika sa trajanjem do 2h po incidentu


Cene usluga mimo redovnih dolazaka:
cena dolaska - 15€
cena svakog započetog sata - 10€


Cena održavanja po kompjuteru u odnosu na ukupan broj:
1-10 (30€), 11-25 (27€), 26-50 (25€), 51-100 (20€), >100 (15€)


Vreme odziva - maksimalno 24h

Paket PROFESSIONAL


4 redovna dolaska (svakih 7 dana) sa trajanjem do 3h po dolasku


8 incidenta putem telefona


4 incidenta sa dolaskom kod Korisnika sa trajanjem do 2h po incidentu


Cene usluga mimo redovnih dolazaka:
cena dolaska - 10€
cena svakog započetog sata - 10€


Cena održavanja po kompjuteru u odnosu na ukupan broj:
1-10 (35€), 11-25 (30€), 26-50 (20€), 51-100 (15€), >100 (10€)


Vreme odziva - maksimalno 8h

Benefiti

Kao zaključak svega rečenog jasno je da ćete angažovanjem profesionalnog i stručnog tima ostvariti višestruku korist koja se ogleda kroz finansijske uštede, ali i podizanje imidža i ugleda samog preduzeća u očima klijenata.

Zašto baš mi?

ProLOGIC tim čine stručni, energični i pouzdani ljudi, koji svoj posao obavljaju odgovorno i sa entuzijazmom. S obzirom na iskustvo stečeno u IT-u kao i ljubav prema novim tehnologijama, namećemo se kao idealno rešenje za Vašu kompaniju, jer težimo da svoje visoke standarde postavimo kao etalon kvaliteta.

Javite nam se, kako bi smo zajednički sagledali Vaše potrebe i odabrali idealan Paket usluga prema Vašim potrebama. Naravno, ukoliko su Vaše potrebe specifične, i ne uklapaju se ni u jedan od ponudjenih Paketa, sa zadovoljstvom ćemo ih prilagoditi za Vas.

Firma info

Banka: Banca Intesa ad Beograd

Tekući račun: 160-149071-33

PIB: 103710136

Matični broj: 20003669

Šifra delatnosti: 30020

PDV broj: 185751167

Kontakt info

Pilota Mihajla Petrovića 11

11090 Beograd, Republika Srbija

radnim danima 10-17h

+381.64.112.31.41

office@prologic.rs

www.prologic.rs

Skeniraj me

prologic qr code